Geolier – Presidente (testo)

Geolier

Testo di Presidente di Geolier.

Leggi il testo di Presidente di Geolier

Sto co’ president
L’orarj ncopp’ o Presidente
Tutt’ cash, preferirei
Eventualment si n’ tniss o cash foss nu pezzent

So tropp intellettiv p’ave nu consens
Sto sorseggiand Crystal int’ e bicchier e cristall
Simm uomn int’a vit ‘no su Instagram
Papà m’è ricett “Accort a chi t’applaud ‘nn applaud a te applaud o’ cash”

Senza rancor semp’ ca memorj però
Nuje ramm’ a’ vit però costa semp e chiù nu perdon
E’ sord n’t rendon happy baby believe me
Fann assai chiù cos che pens tip a t render sexy, really

Int’ a vita е fa duje cose essajе, nun è ca fai e sord e poi ricr ca n’ e faje
Accumul e moment chiù felice pcchè chill malament int’ a vit nun manc maje

Teng deja vu ra quann so rich
Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest
Prima ric no poi m ric si
Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Teng deja vu ra quann so rich
Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest
Prima ric no poi m ric si
Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Chiur ‘a cappott
‘Ca c sta music int’ a machin trasport
Prima sajeve ‘ncopp e mezz e trasport
Però sott o cuscin ‘nn avev bisogn ‘a glock

Or dayton rosa
Brill com’ o VV
Bitch fann cin-cin
Get rich or die tryin’ comm Fifty

M’ncant ancor vicin ‘o finestrin e l’aere mentr ‘o guard ‘a for
Facc o check-in ‘n priority e no ‘cchiu l’economy
Ma ‘nn cagn nient è sol nu filtr ‘p ricche’ e poveri
Bambin sacrificij fortific’ o caratter

Da ruoss ‘p mantene ‘e pall ‘nn t serv ‘a mutand ma a carambol
Yeah, m vir a me comm a nu Grammy
Parl in dialett ma vestut comm o’ Dandy
… fiammifer m’appicc n’atu sigar
M’assett co Lucifero ‘po sorseggiamm Brandy

Teng deja vu ra quann so rich
Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest
Prima ric no poi m ric si
Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Teng deja vu ra quann so rich
Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest
Prima ric no poi m ric si
Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Correlato:

  • Scopri le ultime uscite del rap italiano e internazionale cliccando qui.
  • Se trovi degli errori, segnalaceli in DM su Instagram